Vapaa-ajan tärkeys elämässä ja henkisessä hyvinvoinnissa

Vapaa-aika, mikä se on? Moni meistä ei nykyajan kiireisessä elämäntyylissä edes tiedä käsitystä enää. Vapaa-aika on nykyaikana kadotettu käsite, jota ei osata oikeastaan arvostaa yhtään. Nyky-yhteiskunta on painottunut pelkästään työntekoon, ahkeruuteen ja urakehitykseen, jolloin se unohtuu helposti kokonaan. Vapaa-aikaa pidetään jossakin määrin jopa pahana käsitteenä. Se mielletään helposti laiskuuteen ja saamattomuuteen. Yhä useammalle ihmiselle vapaa-ajasta nauttiminen on mahdotonta, eikä vapaa-aikana osata rentoutua. Kokoajan on tunne, että pitäisi kovasti tehdä jotain jatkuvasti. Tämä on erittäin huolestuttava piirre nykyisessä yhteiskunnassamme, joka johtaa monen henkiseen romahdukseen ja myös lisää huomattavasti mielenterveyssairauksia ja masennusta. Yhteiskunnassa, joka luo jatkuvasti erilaisia paineita, on vaikeampi rentoutua ja löytää hyvä tasapaino vapaa-ajan ja työn välillä.

korostaa vankilaa

Tätä käsitettä ei kuitenkaan saisi unohtaa, nimittäin se on hyvin tärkeä osa henkistä hyvinvointiamme. Ilman vapaa-aikaa kehomme käy jatkuvasti ylikierroksilla, eikä se pääse koskaan täysin rentoutumaan. Tämä taas johtaa nopeasti väsymykseen ja mielen romahtamiseen eli burnoutiin. Tällöin oma kehomme reagoi jatkuvaan työntekoon ja laittaa sille pakollisen pysähdyksen. Tällöin joutuu usein ottamaan pidemmän sairausloman, jolloin ihmisen on opeteltava irtautumaan työnteosta myös henkisesti ja annettava itselleen lupa rentoutua. Usein kovasti töitä tekevät ihmiset kokevat huonoa omatuntoa tekemättömyydestä ja siitä, että viettävät vapaa-aikaa. Tällöin ihmisen mielessä pyörii jatkuvasti, että jotain pitäisi tehdä. Ihminen ei salli itselleen rentoutumista ja vaikka viettäisikin vapaa-aikaa, silloin siitä ei osata nauttia. Mukana pysyy aina se tietty stressi, joka ei anna mielelle tilaa rentoutumiseen. Toinen kääntöpuoli taas on se, että ihminen kokee jatkuvasti tarvitsevansa vapaa-aikaa. Tällöin vapaa-ajalla ei pääse rentoutumaan, jolloin se menettää tehonsa ja hyötynsä. Tällöin ihminen on kierteessä, jossa vapaa-aikaa vietetään, mutta siitä ei saada hyötyä irti. Tämä taas johtaa saamattomuuteen, joka ei myöskään ole terveellistä.

Vapaa-ajan aktiviteetit

Rentoutuminen on jokaiselle henkilökohtaista ja jokaisella on omat tapansa rentoutua ja päästä stressistä eroon. Tällöin vapaa-ajan tekeminen on erittäin tärkeässä roolissa. On hyvin tärkeää löytää tekemistä, jossa mieli pääsee rentoutumaan totaalisesti. Tämä on usein tekemistä, josta nauttii täydellä teholla. Se voi oikeastaan olla mitä tahansa lapsuuden harrastamisesta meditaatioon asti. Monet ovat esimerkiksi löytäneen oman keinon rentoutumiseen joogan tai maalaamisen kautta. Nämä kaksi tekemistä on todettu erittäin rentouttaviksi, jolloin ajatukset pyörivät pelkästään tekemisen ympärillä. Maalaaminen usein edistää luovuuttamme ja antaa mieleiskuvituksellemme tilan vaeltaa täysin vapaasti. Yksi loistava tapa on vaikka maalata omia stressin aiheita, tällöin stressin aiheet päästää vapaaksi paperille ja siirtää ne täten pois mielestä. Vahingossa voi vaikka löytää stressiä aiheuttavaan ongelmaan ratkaisun. Jooga ja meditaatio taas antavat mielelle tilaisuuden irtautua kokonaan kehosta, jolloin antaa aivoille tauon ajattelemisesta. Näissä lajeissa on tarkoituksena päästä tyhjentämään mieli kokonaan jokapäiväisistä ajatuksista, jolloin myös aivomme saavat tarvitsemansa tauon.

voittaa urheilutoimintaa vastaan

Urheilu on myöskin erittäin tärkeässä osassa vapaa-aikaamme ja usein urheilevat ihmiset voivatkin henkisesti paremmin. Urheillessa kehomme pääsee nautinnontilaan, jolloin keho ja mieli keskittyy pelkästään urheilusuoritukseen. Urheilussa on kuitenkin tärkeä muistaa, että siitä ei saa tehdä pakkomiellettä. Silloin se menettää kokonaan oman hyötynsä hyvinvoinnissa ja muuttuu taas yhdeksi stressin aiheuttajaksi. Tällöin on rentoutuakseen löydettävä toinen keino urheilun rinnalle. Yksi rentouttavimmista urheilumuodoista on lähteä kuntosalin sijasta urheilemaan luontoon. Mikä olisikaan rentouttavampaa, kuin lenkki raikkaassa metsässä täysin luonnon helmassa tai vaikka kokonainen vaellusloma Lapissa. Usein luonto tekeekin ihmeitä ihmisen mielelle.

Liittyvä postaus