Tie hyväksi digitaaliseksi suunnittelijaksi

Digitaalinen media on osana jokapäiväistä elämää tässä teknologian johtamassa maailmassa. Siksi digitaalisesti lahjakkaille ihmisille on kysyntää. Digitaalinen suunnittelu on paljon muuta kuin vain teknistä osaamista, sillä hyvä suunnittelija osaa myös markkinoida itseään ja töitään. Hyvä digitaalinen suunnittelija on luova, monipuolinen, ja luo käyttäjäystävällisiä tuotteita.Digitaaliset suunnittelijat yhdistävät luovuutensa tekniseen tietotaitoon, ja tuovat grafiikat, animaatiot ja visuaaliset efektit eloon. Hyviä digitaalisen suunnittelijan luonteenpiirteitä ovat muun muassa jano oppia, kyky ottaa vastaan rakentavaa kritiikkiä, sekä vahvat kommunikaatiotaidot. Teknisiä taitoja tulisi osata soveltaa käytännössä: esimerkiksi Adobe Photoshop:ia käyttävien tulee olla luovia, verkkosivuja suunnitellessa tulee omata hyvät organisaatiotaidot ja sosiaalisen median sisältöä luodessa tulee olla hyvä aikataulutuksessa ja pysyä sovituissa määräajoissa.Tuotesuunnittelussa on tärkeää ensinnäkin keskittyä tuotteeseen, eikä vain sen suunnitteluun. Suunnittelu koostuu bisnesanalyyseistä, tutkimuksista, markkinoinnista ja ohjelmiston kehittämisestä, mikä on vain alustusta itse tuotteen tuottamiselle. Hyvin suunniteltu on kuitenkin jo puoliksi tehty, joten suunnitelmavaiheesta ei pidä luistaa. On vain pyrittävä luomaan selkeä kuva jo alussa rakennettavasta tuotteesta, näin myös suunnittelun organisointi helpottuu. Tuotesuunnitteluun kuuluu jatkuva tiedonhankinta ja -vaihto, kysymyksiä virtaa suuntaan ja toiseen, ja uusia ideoita ja näkökulmia syntyy koko prosessin ajan. Tuotetta suunnitellessa on ajateltava tuotteen käyttäjiä: mitä he haluavat ja tarvitsevat, ja millaisia odotuksia heillä on tuotteen suhteen. Hyvä tuote on visuaalisesti selkeä, helposti navigoitavissa, muokattavissa erilaisiin tilanteisiin, ja ennen kaikkea tuote vastaa kysymyksiin ennemmin kuin herättää niitä. Usein vähemmän on enemmän, sillä liika monimutkaisuus luo ongelmia niin tuottajalle kuin käyttäjälle.

Digitaalisen suunnittelun kandidaatti

Töitä hakiessa digitaalisella suunnittelijalla on hyvä olla mukanaan selkeä portfolio, josta työnantaja näkee aikaisemmin tehtyjä tuotoksia. Usein työnantajat odottavat työnhakijoilta vähintään kandidaatin tutkintoa digitaalisen suunnittelun aloilta. Työnhakijan tulee osata välittää omia ideoitaan ja ilmaista visioitaan digitaaliteknologian avulla. Nämä taidot ovat suurena etuna erittäin kilpailukykyisessä, mutta kiehtovassa digitaalisen suunnittelun maailmassa. Digitaaliseen suunnitteluun kuuluu useita eri osaamisen osa-alueita. Aihetta opiskellessa aluksi harjoitellaan kuvittamisen, valokuvauksen ja videontuotannon perusteita: perspektiiviä, värejä, valaistusta, sekä teknisiä ja luovia näkökulmia. Suunnitteluperiaatteista ja -tekniikoista tulee oppia, miten soveltaa keskeisiä periaatteita ja tekniikoita ideoiden visuaaliseen viestintään. Luovaa piirtämistä harjoitellean taiteen luomisen elementtien, kuten linjojen, muotojen, värien, rakenteiden ja erilaisten piirtämistekniikoiden ja -tyylien kautta.Lisäksi digitaalisen suunnittelijan on osattava typografian toimintaa, estetiikkaa ja soveltamista suunnitteluun; miten luoda käyttäjäkeskeisiä käyttöliittymiä web- ja sovellussuunnitteluun; sekä tulostusteknologian perusteet ja tulostusten laadun tarkkailua ja ohjausta. Suunnittelijan tulee osata esittää omia töitään ja ideoitaan, siksi vaaditaan vahvoja esitystaitoja: miten esittää luovia konsepteja, järkeistää malleja ja vastaanottaa ja käsitellä kritiikkiä. Käytännön kokemusta saa harjoitteluista, työsuhteista ja projekteista: miten työskennellä nopeasti ja tehokkaasti ja tehdä yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa paineen alla.

Oikeissa opeissa

AIT

Digitaalista suunnittelua voi opiskella joko verkkokurssien kautta tai lähiopetuksena korkeakouluissa. Southeastern University Kaliforniassa, Yhdysvalloissa tarjoaa kandidaatin tutkintoa, joka keskittyy digitaaliseen mediaan ja suunnitteluun. Verkkokursseilla opiskellaan muun muassa verkkosuunnittelua, digitaalista ja sosiaalista mediaa, sekä digitaalista markkinointia.Academy of Information Technology, lyhennettynä AIT, mahdollistaa joko kampuspainotteisen opiskelun Australian Sydneyssä tai Melbournessa, tai verkkokurssien kautta opiskelun. AIT:stä valmistuu digitaalisen suunnittelun kandidaatiksi. Digitaalista tuotesuunnittelua voi opiskella esimerkiksi Yhdysvaltojen New Yorkissa sijaitsevassa Fashion Institute of Technology:ssa, Rhode Islandin School of Design:issa, Parsonin Communication Design MPS Program:issa tai Pratt institutessa, joka on johtava oppilaitos korkeakoulutasolla New Yorkissa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *