Kaikki digitaalisesta muotoilusta

Nykypäivän yhteiskunta kulkee käsi kädessä digitalisaation kanssa. Kuluttajilla on korkeat odotukset tuotteiden muotoilua ja toimintoja kohtaan, ja siksi tuotteita ja palveluja tulee kehittää jatkuvasti. Digitaalisuuden kasvu ei näytä merkkejä tahdin hidastumisesta, vaan markkinoille tulee kestävämpiä pattereita, nopeampia yhteyksiä, ja Wi-Fi-yhteyksiä löytyy maailman syrjäisemmistäkin kolkista. Digitaalisuus tulee kuluttajaa vastaan useasta eri suunnasta ja usealla eri tavalla, eikä sen vaikutuksia tai läsnäoloa aina edes huomaa. Siksi digitaalisuus on myös yhä enemmän mukana yritystoiminnassa. Yritykset pyrkivät houkuttamaan asiakkaita verkkosivujen tai sosiaalisen median kanavien kautta, tai esimerkiksi koukuttavien mainosten avulla. Digitaalinen muotoilu on graafisen muotoilun alalaji. Digitaalinen muotoilu viittaa siihen, mitä on luotu ja tuotettu näytöille. Digitaalisen muotoilun alalla työskentelevät osaavat käytännössä samat asiat kuin graafiset suunnittelijat, mutta he osaavat käyttää osaamistaan laajemmin, myös esimerkiksi digitaalisten sovellusten ja animaatioiden tuottamisessa. Digitaalista muotoilua ovat muun muassa internetsivuilla olevat mainokset, monimediaiset esitykset, digitaaliset mainostaulut, sosiaalinen media, 3D-muotoilu ja 2D-animointi.Digitaalisessa suunnittelussa käytetään esimerkiksi osana verkkoselaimia erilaisia komentokieliä. Komentokieliä tai komentosarjakieliä ovat kielet, jotka suorittavat tiettyjä komentosarjoja. Komentosarjakielet on luotu automatisoimaan tehtäviä sovitussa järjestyksessä. Niitä ovat muun muassa GTML5, CSS3 ja Javascript.Digitaalinen tuotesuunnittelu ratkaisee toiminnallisen ongelman muodollisella ratkaisulla. Suunnittelija tunnistaa todellisen ongelman, tarjoaa parhaan mahdollisen ratkaisun ja julkaisee sen markkinoille, mikä luo kysyntää kyseiselle ratkaisulle. Digitaalinen suunnittelija toimii olennaisena osana luovaa tiimiä koko prosessin ajan, ideoinnissa, suunnitteluvaiheessa, itse luomisprosessissa ja palautteenannossa. Myös kritiikin vastaanottaminen ja sen mukaisten korjauksien tekeminen kuuluu suunnittelun prosessiin.

visualisointi

Digitaalisen suunnittelun alalla työskentelevät käyttävät luovuutta ja tietoteknillisiä taitoja luodakseen visuaalista tuotosta. He ovat ammattilaisia, jotka työskentelevät joko studioissa, toimistoissa, tai kotoaan käsin luodakseen multimediaista ja digitaalista sisältöä. Digitaaliset suunnittelijat luovat internetsivustoja, tietokonepeligrafiikoita ja esimerkiksi erikoisefektejä elokuviin. He työskentelevät myös erilaisten graafisten projektien parissa, kuten esimerkiksi interaktiiviset museot tai taidenäyttelyt, ja erilaiset opetusohjelmistot.Digitaalista muotoilua löytyy nykyään kaikkialta, eikä sen vaikutuksia ja olemassaoloa aina edes huomaa. Digitaalinen muotoilu luo ratkaisuja ongelmiin, sekä antaa uusia tapoja kommunikoida. Digitaalista muotoilua löytyy nykyään lähes jokaisesta yritystoiminnasta, esimerkiksi yritysten omien verkkosivujen tai sosiaalisen median muodossa. Kuluttajien käyttäytymisen tutkiminen eri vaiheissa ostoprosessia on oleellinen osa digitaalisen muotoilun prosessissa. Muotoilijan tulee tuntea kuluttajat tarpeet ja odotukset, ja tuotteen tulee vastata kysymyksiin, toisin kuin herättää niitä. Vaikka digitaalinen muotoilu vaikuttaa monimutkaiselta ja vaikealta, tuloksista puhuttaessa usein yksinkertainen ja minimalistinen lopputulos on paras mahdollinen. Tuote tehdään kuluttajaa, ei tekijää varten, joten kuluttajan on ymmärrettävä tuote täysin.

Työn touhussa

visuaalinen suunnittelija

Usein työnantajat odottavat digitaalisilta suunnittelijoiltaan vähintään kandidaatintutkintoa graafisesta suunnittelusta, kuvataiteista, digitaalisesta suunnittelusta tai digitaalisista taiteista. Digitaaliset suunnittelijat voivat työskennellä muun muassa multimediataiteilijoina, animaattoreina, verkkosuunnittelijoina, 3D-taiteilijoina, graafisina suunnittelijoina tai luovina johtajina. Töitä alalla on tarjolla paljon, sillä digitaalisuuden merkitys tässä maailmassa kasvaa koko ajan, joten digitaalinen osaaminen on suuri plussa työnhaussa.Internetistä löytyy paljon erilaisia työkaluja digitaalista suunnittelua varten, jotka mahdollistavat digitaalisen sisällön tuottamisen lähes missä vain, kenen toimesta vain. Digital design.tools on sivusto, johon on kerätty erilaisia työkaluja ja sovelluksia, jotka auttavat luomisprosessissa. Sivustolta löytyy muun muassa sovellukset Moqups, Flinto ja Kite Compositor. Verkostoitumisalustoja on muun muassa Abstract. Omiin tuotoksiin voi kerätä arvosteluja esimerkiksi Pastelin tai Origamin kautta. Visuaalisia työtiloja ovat muun muassa Whimsical ja Marvel.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *