Positiivinen pedagogiikka opetuksessa
Blog

Positiivinen pedagogiikka opetuksessa

Pedagogiikka, tuo koulumaailmasta tutuksi tullut käsite, tarkoittaa yksinkertaisimmillaan näkemystä opetuksen tai kasvattamisen järjestämisestä. Tavanomaisesti se mielletään opetus-sanan synonyymiksi, vaikka asia ei ole niin yksinkertainen. Pedagogiikan käsitteen alle luetaan nimittäin myös useita kasvatuksellisia suuntauksia. Sen voidaan siis sanoa olevan hyvin kattava ja laaja yleiskäsite. Siihen, millaista pedagogista näkemystä opettaja käyttää opettamisessa, vaikuttavat useat asiat. Päiväkodissa työskentelevä…

Blog

Välineet, jotka auttavat jokapäiväisessä arjessa

Teknologia on harpponut sellaisilla jättilaisen askelilla eteenpäin, että nykyään se ympäröi meitä kaikkialla. Mitä erilaisimmat välineet auttavat meitä suorittamaan askareitamme niin kotona kuin töissäkin. Välineistä on tullut niin yleisiä ja saumattomasti arkeemme kuuluvia, että harvoin edes pysähdymme miettimään, minkälaista elämä olisi ilman niitä. Ajassa ei tarvitse mennä kauas taaksepäin saadakseen pientä muistutusta siitä, mitä elämä…

Blog

Peliriippuvuuden merkit, jotka vanhempien tulisi tunnistaa

Pelaaminen voi parhaimmillaan olla hauskaa ajanvietettä, josta lapsi oppii erilaisia asioita. Opittavia asioita voivat esimerkiksi olla kielet, motoriikka tai mitkä tahansa muut aiheet. Pelaamisesta voi siis olla hyötyä silloin, kun sitä harrastetaan kohtuullisesti ja vastuullisesti. Pelaamista on harrastettu jo pitkään ja monen kodista löytyy jonkinlaisia pelaamiseen tarkoitettuja laitteita. Mutta mitä jos pelaaminen muuttuu liialliseksi ja…

Blog

Kuinka sähkölaitteet ovat muuttaneet maailmaamme

Maailmassa on keksitty paljon uusia keksintöjä, jotka ovat mullistaneet sen hetken maailman. Sähkö on yksi näistä. Sähkölaitteista lamppu lienee yksi maailmaa eniten muuttaneista keksinnöistä, mutta tämä on vasta alkua. Nykyajan laitteet hämmästyttäisivät menneiden aikojen ihmisiä varmasti suuresti, vaikka me olemmekin tottuneet niihin. Jos mietitään ympäröivää maailmaa, voimme todeta asuvamme elektroniikan ja tietotekniikan keskellä. Näin ei…

Blog

Vapaa-ajan tärkeys elämässä ja henkisessä hyvinvoinnissa

Vapaa-aika, mikä se on? Moni meistä ei nykyajan kiireisessä elämäntyylissä edes tiedä käsitystä enää. Vapaa-aika on nykyaikana kadotettu käsite, jota ei osata oikeastaan arvostaa yhtään. Nyky-yhteiskunta on painottunut pelkästään työntekoon, ahkeruuteen ja urakehitykseen, jolloin se unohtuu helposti kokonaan. Vapaa-aikaa pidetään jossakin määrin jopa pahana käsitteenä. Se mielletään helposti laiskuuteen ja saamattomuuteen. Yhä useammalle ihmiselle vapaa-ajasta…

Blog

Miksi internet voi olla riskialtis lapsille

Internet on osa yhteiskuntaamme vahvasti ja ilman sitä elämä olisi melko hankalaa. Se sujuvoittaa elämää paljon ja vanhempien on nykypäivänä mahdollista seurata paremmin lapsen menoja sekä olla yhteydessä paremmin. Internetiä tarvitaan niin keskusteluohjelmiin, kuten WhatsAppiin ja nykyisin iso osa kouluasioistakin on netissä. Kaikessa nettikäytössä on kuitenkin riskinsä, joten perheissä kannattaa ottaa huomioon muutamia asioita, jotta…

Blog

Mitä voit tehdä kirjastossa

Kirjastot ovat olennainen osa elämäämme. Ihmiset eivät usein tunnista kirjaston merkitystä ja miten se edistää yhteiskuntaamme. Kirjastoilla on taipumus edustaa yhteisön todellista luonnetta ja kasvavaa kiinnostusta. Ihmiset, jotka aidosti haluavat kouluttaa itseään tai pitää mielenkiintoa yllä yhteisön hyvinvointia, tietävät sen merkityksen ja vierailevat siellä usein. Kirjastot ovat myös loistava tapa sosialisoida. Ihmiset, jotka jopa ovat…

Blog

Mitä lapset oppivat teknologiaa käyttämällä?

Alati muuttuva teknologia tarjoaa paljon enemmän lapsille kuin vain pelit tai sosiaalinen media. Teknologia on erinomainen tilaisuus lapsille havaita uusia asioita ja tutkia uusia taitoja. On kuitenkin elintärkeää, että opettajat ja vanhemmat valvovat lastensa laitteen käyttöä, sillä se voi myös olla haitallista. Teknologia voi olla fantastinen opetusväline ja voi myös sytyttää lasten kiinnostuksen. Teknologian käyttö…

New Yorkin historiallinen kirjasto

New Yorkin julkisen kirjaston, tuon merkittävän instituution, juuret juontavat aikaan, jolloin New Yorkista oli muodostumassa yksi maailman tärkeimmistä kaupungeista. 1800-luvun jälkipuoliskolla New York oli jo ohittanut Pariisin väkimäärässä ja oli ottamassa nopeasti kiinni Lontoota, joka oli tuolloin maailman väkirikkain kaupunki.

Blog

Miksi kirjastot ovat olennaisia lapsille

Kirjastot ovat kuin toinen ulottuvuus tässä maailmassa, joka sisältää tietämyksen kaikki osat. Kirjastot varmistavat, että kulttuuri säästyy ja on turvattu tulevaisuuden käyttöön, ja että kaikki ihmiset hyötyvät siitä. Kirjaston roolin tunnistaminen lapsen aivojen ravitsemisessa on erittäin tärkeää. Tutkimus on todistanut, että kirjastot ovat auttaneet lapsen aivojen kehityksessä suunnattomasti, varsinkin viisi-vuotiaille lapsille. Lapset voivat ympäröidä itsensä…