Positiivinen pedagogiikka opetuksessa
Blog

Positiivinen pedagogiikka opetuksessa

Pedagogiikka, tuo koulumaailmasta tutuksi tullut käsite, tarkoittaa yksinkertaisimmillaan näkemystä opetuksen tai kasvattamisen järjestämisestä. Tavanomaisesti se mielletään opetus-sanan synonyymiksi, vaikka asia ei ole niin yksinkertainen. Pedagogiikan käsitteen alle luetaan nimittäin myös useita kasvatuksellisia suuntauksia. Sen voidaan siis sanoa olevan hyvin kattava ja laaja yleiskäsite. Siihen, millaista pedagogista näkemystä opettaja käyttää opettamisessa, vaikuttavat useat asiat. Päiväkodissa työskentelevä…