Blog

Vapaa-ajan tärkeys elämässä ja henkisessä hyvinvoinnissa

Vapaa-aika, mikä se on? Moni meistä ei nykyajan kiireisessä elämäntyylissä edes tiedä käsitystä enää. Vapaa-aika on nykyaikana kadotettu käsite, jota ei osata oikeastaan arvostaa yhtään. Nyky-yhteiskunta on painottunut pelkästään työntekoon, ahkeruuteen ja urakehitykseen, jolloin se unohtuu helposti kokonaan. Vapaa-aikaa pidetään jossakin määrin jopa pahana käsitteenä. Se mielletään helposti laiskuuteen ja saamattomuuteen. Yhä useammalle ihmiselle vapaa-ajasta…