Kuinka sähkölaitteet ovat muuttaneet maailmaamme

Maailmassa on keksitty paljon uusia keksintöjä, jotka ovat mullistaneet sen hetken maailman. Sähkö on yksi näistä. Sähkölaitteista lamppu lienee yksi maailmaa eniten muuttaneista keksinnöistä, mutta tämä on vasta alkua. Nykyajan laitteet hämmästyttäisivät menneiden aikojen ihmisiä varmasti suuresti, vaikka me olemmekin tottuneet niihin. Jos mietitään ympäröivää maailmaa, voimme todeta asuvamme elektroniikan ja tietotekniikan keskellä. Näin ei ole suinkaan aina ollut ja elämä ennen näin laajaa teknologiaa oli kovin erilaista nykypäivään verrattuna. Katsotaan, millaisista laitteista nyt puhumme ja miten niiden keksiminen on muovannut maailman sellaiseksi kuin se on tänään.

Teknologia yleisesti

Jos mietitään teknologiaa yleisesti, on sitä aivan kaikkialla. Mihin tahansa menetkin, on siellä lähes varmasti jonkinlaista teknologiaa. Teknologiaa on käytössä työpaikoilla, opiskelussa, kotona, kaupassa, missä vain. Voimme käyttää teknologiaa hyväksemme monin eri tavoin. Ihminen onkin historian saatossa kehittänyt monenlaisia sähköisiä laitteita arjemme helpottamiseksi. Jotkut laitteet poistavat ihmisen työn kokonaan tai lähes kokonaan, tästä esimerkkinä pesukoneet. Toiset laitteet toimivat apuna ja helpottavat monia askareita.

tehdä töitä kotoa

Teknologian avulla voidaan esimerkiksi opiskella kotoa käsin. Toisaalta myös töitä voidaan tehdä kotona. Tämän mahdollistaa Internet-yhteys ja erilaiset laitteet, kuten tietokone tai jokin älylaite. Töitä voidaan tehdä suoraan tietokoneella tai omia tuotteita voidaan myydä Internetin kautta. Teknologian avulla rahaa voidaan siirtää toiselle henkilölle todella nopeasti ja laskujen maksu hoituu mukavasti vaikka kotona. Enää ei tarvitse lähteä kotoa pankkiin hoitamaan raha-asioitaan.

Puhelin

Puhelin oli aluksi vain puhumista varten. Se mullisti kommunikaation nopeuttamalla sitä huomattavasti. Enää ei tarvinnut lähettää kauan perille matkaavia kirjeitä tai matkustaa ystävän luokse vaan yhteydenotto sujui soittamalla. Puhelin on kehittynyt todella paljon siitä, mitä se on alunperin ollut. Nykypäivän puhelimessa on kaikki ne laitteet, joilla sai ennen täytettyä koko työpöydän. Kamera, laskin, kalenteri, musiikkisoitin ja viestintämahdollisuudet löytyvät yhdestä laitteesta. Lisäksi puhelimella voidaan pelata pelejä ja siihen saa ladattua toinen toistaan uskomattomampia sovelluksia, joilla kaikki arjen ja vapaa-ajan asiat saadaan hoidettua. Yhä useampi hoitaa ystävien kanssa kommunikoimisen videopuhelun kautta. Siinä toisen osapuolen reaktiot voidaan nähdä videolta sen sijaan, että kuulisi pelkän äänen. Kuvahan kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.Puhelimella hoituu nykyään niin raha-asioiden hoito, ostosten tekeminen kuin kavereiden kanssa yhteydenpitokin. Mutta onko teknologialla huonoja puolia? Valitettavasti on. Monet kokevat ongelmaksi, että ystävä tuijottaa kahvipöydässä mieluummin puhelintaan kuin kuuntelisi ystäväänsä. Lisäksi ihmisen kyky ajatella itse on alentunut. Moni jättää ongelman ratkaisun helposti Internetin huoleksi sen sijaan, että yrittäisi ratkaista asian itse. Tämä ei ole aivoille kehittävää. Siksi ihmisen tulisi aika ajoin irrottautua teknologiasta hetkeksi. Monet jättävätkin Internetin kokonaan tauolle esimerkiksi lomamatkan ajalle. Tämä tekee hyvää aivan kaikille.

Tietokone

Tietokone on nopeampaa kuin ihmisen matematiikka

Tietokonetta sivuutetaan hieman jo puhuttaessa älypuhelimista. Ne toimivat nykyään tietokoneen lailla. Tietokoneen keksiminen on muuttanut maailmaamme todella paljon. Tietokoneella voidaan laskea sellaisia laskutoimituksia, joihin ihmisäly ei riitä. Tietokoneen muita hyötyjä on tarkkojen suunnitelmien laatiminen ja koneiden ohjelmoiminen. Nykyään tietokone voi jopa ajaa autoa. Tietokone on siis helpottanut ihmisten elämää niin töissä kuin vapaa-ajallakin. Monen nykyajan laitteen toiminta perustuu tietokoneeseen. Tietokone voidaan lisätä esimerkiksi autoon, sairaalalaitteisiin tai jopa autonpesukoneeseen. Tietokone ohjelmoidaan niin, että laite toimii halutulla tavalla ja näin ihmisen ei tarvitse jatkuvasti olla valvomassa laitteen toiminnan suhteen. Tietokoneen toimintaan luotetaan ja se vähentää ihmisen tekemää työtä.

Vapaa-ajan tärkeys elämässä ja henkisessä hyvinvoinnissa

Vapaa-aika, mikä se on? Moni meistä ei nykyajan kiireisessä elämäntyylissä edes tiedä käsitystä enää. Vapaa-aika on nykyaikana kadotettu käsite, jota ei osata oikeastaan arvostaa yhtään. Nyky-yhteiskunta on painottunut pelkästään työntekoon, ahkeruuteen ja urakehitykseen, jolloin se unohtuu helposti kokonaan. Vapaa-aikaa pidetään jossakin määrin jopa pahana käsitteenä. Se mielletään helposti laiskuuteen ja saamattomuuteen. Yhä useammalle ihmiselle vapaa-ajasta nauttiminen on mahdotonta, eikä vapaa-aikana osata rentoutua. Kokoajan on tunne, että pitäisi kovasti tehdä jotain jatkuvasti. Tämä on erittäin huolestuttava piirre nykyisessä yhteiskunnassamme, joka johtaa monen henkiseen romahdukseen ja myös lisää huomattavasti mielenterveyssairauksia ja masennusta. Yhteiskunnassa, joka luo jatkuvasti erilaisia paineita, on vaikeampi rentoutua ja löytää hyvä tasapaino vapaa-ajan ja työn välillä.

korostaa vankilaa

Tätä käsitettä ei kuitenkaan saisi unohtaa, nimittäin se on hyvin tärkeä osa henkistä hyvinvointiamme. Ilman vapaa-aikaa kehomme käy jatkuvasti ylikierroksilla, eikä se pääse koskaan täysin rentoutumaan. Tämä taas johtaa nopeasti väsymykseen ja mielen romahtamiseen eli burnoutiin. Tällöin oma kehomme reagoi jatkuvaan työntekoon ja laittaa sille pakollisen pysähdyksen. Tällöin joutuu usein ottamaan pidemmän sairausloman, jolloin ihmisen on opeteltava irtautumaan työnteosta myös henkisesti ja annettava itselleen lupa rentoutua. Usein kovasti töitä tekevät ihmiset kokevat huonoa omatuntoa tekemättömyydestä ja siitä, että viettävät vapaa-aikaa. Tällöin ihmisen mielessä pyörii jatkuvasti, että jotain pitäisi tehdä. Ihminen ei salli itselleen rentoutumista ja vaikka viettäisikin vapaa-aikaa, silloin siitä ei osata nauttia. Mukana pysyy aina se tietty stressi, joka ei anna mielelle tilaa rentoutumiseen. Toinen kääntöpuoli taas on se, että ihminen kokee jatkuvasti tarvitsevansa vapaa-aikaa. Tällöin vapaa-ajalla ei pääse rentoutumaan, jolloin se menettää tehonsa ja hyötynsä. Tällöin ihminen on kierteessä, jossa vapaa-aikaa vietetään, mutta siitä ei saada hyötyä irti. Tämä taas johtaa saamattomuuteen, joka ei myöskään ole terveellistä.

Vapaa-ajan aktiviteetit

Rentoutuminen on jokaiselle henkilökohtaista ja jokaisella on omat tapansa rentoutua ja päästä stressistä eroon. Tällöin vapaa-ajan tekeminen on erittäin tärkeässä roolissa. On hyvin tärkeää löytää tekemistä, jossa mieli pääsee rentoutumaan totaalisesti. Tämä on usein tekemistä, josta nauttii täydellä teholla. Se voi oikeastaan olla mitä tahansa lapsuuden harrastamisesta meditaatioon asti. Monet ovat esimerkiksi löytäneen oman keinon rentoutumiseen joogan tai maalaamisen kautta. Nämä kaksi tekemistä on todettu erittäin rentouttaviksi, jolloin ajatukset pyörivät pelkästään tekemisen ympärillä. Maalaaminen usein edistää luovuuttamme ja antaa mieleiskuvituksellemme tilan vaeltaa täysin vapaasti. Yksi loistava tapa on vaikka maalata omia stressin aiheita, tällöin stressin aiheet päästää vapaaksi paperille ja siirtää ne täten pois mielestä. Vahingossa voi vaikka löytää stressiä aiheuttavaan ongelmaan ratkaisun. Jooga ja meditaatio taas antavat mielelle tilaisuuden irtautua kokonaan kehosta, jolloin antaa aivoille tauon ajattelemisesta. Näissä lajeissa on tarkoituksena päästä tyhjentämään mieli kokonaan jokapäiväisistä ajatuksista, jolloin myös aivomme saavat tarvitsemansa tauon.

voittaa urheilutoimintaa vastaan

Urheilu on myöskin erittäin tärkeässä osassa vapaa-aikaamme ja usein urheilevat ihmiset voivatkin henkisesti paremmin. Urheillessa kehomme pääsee nautinnontilaan, jolloin keho ja mieli keskittyy pelkästään urheilusuoritukseen. Urheilussa on kuitenkin tärkeä muistaa, että siitä ei saa tehdä pakkomiellettä. Silloin se menettää kokonaan oman hyötynsä hyvinvoinnissa ja muuttuu taas yhdeksi stressin aiheuttajaksi. Tällöin on rentoutuakseen löydettävä toinen keino urheilun rinnalle. Yksi rentouttavimmista urheilumuodoista on lähteä kuntosalin sijasta urheilemaan luontoon. Mikä olisikaan rentouttavampaa, kuin lenkki raikkaassa metsässä täysin luonnon helmassa tai vaikka kokonainen vaellusloma Lapissa. Usein luonto tekeekin ihmeitä ihmisen mielelle.

Miksi internet voi olla riskialtis lapsille

Internet on osa yhteiskuntaamme vahvasti ja ilman sitä elämä olisi melko hankalaa. Se sujuvoittaa elämää paljon ja vanhempien on nykypäivänä mahdollista seurata paremmin lapsen menoja sekä olla yhteydessä paremmin. Internetiä tarvitaan niin keskusteluohjelmiin, kuten WhatsAppiin ja nykyisin iso osa kouluasioistakin on netissä. Kaikessa nettikäytössä on kuitenkin riskinsä, joten perheissä kannattaa ottaa huomioon muutamia asioita, jotta riskejä voisi vähentää.Ensisijaisesti kannattaa käydä läpi kaikki tiedossa olevat turvallisuusriskit lapsen kanssa. Vaikka useat lapset eivät välttämättä jaksaisikaan kuunnella eivätkä alkuun keskity, on ne silti tärkeää käydä läpi. Aloita kertomalla salasanan vahvuuden merkityksestä ja miksi sitä ei saa jakaa muille, edes parhaille ystäville. Kerro lapselle, että internetissäkin on ihmisiä, jotka haluavat aiheuttaa pahaa ja hyötyä muista ihmisistä tekemällä rikoksia.Varmista, että sinulla itselläsi on tiedossa kaikki tarvittavat salasanat ja pääsykoodit. Oli kyseessä puhelin, tietokone tai pelikonsoli, kannattaa pitää omassa hallussa tarvittavat tiedot. Mikäli lapsesi käytössä olevat salasanat ja tiedot joutuvat vääriin käsiin, voivat ne aiheuttaa koko perheelle harmia. Pääsemällä käsiksi esimerkiksi kodin sisäverkkoon, netissä toimivat rikolliset osaavat hyödyntää kaikenlaiset heikot kohdat.

tietoverkkorikollisuus

Lapset eivät monesti käsitä, miksei salasanaa voi jakaa muille tai mihin sitä ylipäätään tarvitaan. Kirjautumalla vahingossa väärälle sivulle lapsi voi joutua nettirikoksen kohteeksi hyvinkin nopeasti. Internetissä on helppo huijata aikuisiakin erilaisilla valesivustoilla ja niitä on myös suunnattu lapsille. Käy lapsesi kanssa huolellisesti läpi turvalliset sivut ja opeta lapsesi käyttämään hakukonetta, jotta hän osaisi myös tarkistaa jatkossa sivujen turvallisuuden.Puhumattakaan vakavista rikoksista, joita kohdistetaan lapsiin, löytyy netistä paljon pahantekijöitä. Suurimmassa osassa nettikäyttö on lapsille kuitenkin turvallista, sillä suuret netissä toimivat yhtiöt ovat tarkkoja turvallisuudesta. Esimerkiksi Google käyttää paljon aikaa ja resursseja tehdäkseen palveluistaan myös lapsiystävällisiä.Lapset viihtyvät paljon erilaisten mobiili- ja tietokonepelien parissa sekä erilaisissa suoratoistopalveluissa. Näissä riskinä voi olla se, että lapsi voi vahingossa jakaa henkilökohtaista tietoa itsestään tai perheestään, kuten esimerkiksi kotiosoitteen. Vaikka iso osa pelaajista on lapsia, voi joukossa olla satunnainen pahantekijä. Tärkeintä on opettaa omalle lapselleen, että netissä kuka tahansa voi tekeytyä keneksi tahansa, joten on helppo tulla huijatuksi. Lasta ei kannata säikyttää liikaa, sillä internetin fiksu käyttö on lapsen kehityksen ja tulevaisuuden kannalta tärkeää, mutta säännöllinen muistutus siitä, mitä netissä voi tapahtua, voi olla se tarvittava muistutus.

Valokuvien jakamisen riskit

Lasten valokuvat ja niiden jakaminen on yksi haastava ja riskialtis alue, josta kannattaa pitää huolta. Erilaiset lasten keskusteluryhmät ja julkiset sovellukset saattava altistaa lapsen inhottaville asioille. Koulukiusaamista saatetaan harrastaa juuri näillä alustoilla, joten kannattaa pitää omat silmät ja korvat valppaana.Siitä huolimatta, että esimerkiksi WhatsAppissa ikärajaksi on asetettu 16 vuotta, käyttävät sitä monet nuoremmatkin. Mikäli lapsesi on vastaavanlaisten sovellusten käyttäjä, kannattaa pitää huolta siitä, että sen sisältö on soveliasta. Lapset saattavat joko tahallisesti tai vahingossa lähettää itsestään tai kavereistaan sopimattomia kuvia. Juuri ryhmäkeskustelut ovat alttiita ikäville kuville.

pidä yksityinen

Lapsen omia kuvia ei kannata jakaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa kovinkaan paljoa, sillä ne voivat päätyä vääriin käsiin. Samaten on lasten omien kuvien kanssa. Mitä vähemmän lapsi lähettää missä tahansa palvelussa kuvia eteenpäin, sitä vähemmän on riskejä. Erilaisten lemmikkikuvien lähettäminen voi taas olla pikemminkin suotavaa – keskittymällä lähettämään kuvia muista kun itsestään, lapsi oppii käyttämään palveluita, innostuu ja samalla sisältö on turvallista.Tärkeintä on muistaa kaikessa nettikäytössä, että vanhempien esimerkki usein toimii lapsille hyvin. Käyttämällä itse fiksusti erilaisia internetissä olevia palveluita ja muistuttamalla perheenjäseniä turvallisuuden merkityksestä, voit jo ehkäistä monta riskialtista tilannetta.

Mitä voit tehdä kirjastossa

Kirjastot ovat olennainen osa elämäämme. Ihmiset eivät usein tunnista kirjaston merkitystä ja miten se edistää yhteiskuntaamme. Kirjastoilla on taipumus edustaa yhteisön todellista luonnetta ja kasvavaa kiinnostusta. Ihmiset, jotka aidosti haluavat kouluttaa itseään tai pitää mielenkiintoa yllä yhteisön hyvinvointia, tietävät sen merkityksen ja vierailevat siellä usein. Kirjastot ovat myös loistava tapa sosialisoida. Ihmiset, jotka jopa ovat uusia kirjaston toimintaan, voivat löytää paljon aktiviteetteja siellä pysyäkseen kiireisenä ja vapaana toimettomuudesta. Jos kirjastosi on hyvin ylläpidetty, silloin kirjaston henkilöstö luultavasti pitää kaikki kirjat paikallaan ja ajan tasalla. Löydät varmasti paljon tekemistä. 

Aktiviteetteja, joihin voit osallistua:

Kirjastot pitävät usein ryhmäkokouksia ja keskusteluja. Näissä kokouksissa keskustellaan usein tietystä kirjasta tai joskus tietystä kirjallisuuden lajista. On hyväksi osallistua näihin keskusteluihin, sillä se auttaa sinua keskustelemaan monien muiden ihmisten kanssa ja puhumaan myös omista kiinnostuksen kohteistasi. Arvostelut usein esittävät nousevia ongelmia ja voit pitää itsesi ajan tasalla ja olla perillä eri tapahtumista. Usein myös kirjailijat tulevat esittämään uutta kirjaansa ja keskustelemaan siitä, joka voi myös olla viihdyttävää. Ajattelitko koskaan uuden kielen oppimista? Kirjastot voivat auttaa tässä asiassa suuresti ja kannustavat ihmisiä oppimaan uusia kieliä. On olennaista kaikille meistä oppia muutama ylimääräinen sana, et ikinä tiedä milloin sitä voisi tarvita. Joissakin kirjastoissa on ilmaisia kielen oppitunteja tai jopa verkkokursseja, jotka voivat auttaa sinua aloittamaan ja ymmärtämään täyden asiantuntemuksen vieraasta kielestä. On vaikeaa oppia uusi kieli ja on olennaista olla opas, joka auttaa sinua täysin ymmärtämään sitä. On helpompaa erottaa sanoja ja lauseita ryhmässä, jossa on saman tasoisia oppilaita joko sovelluksissa tai nettisivuilla. Usein kirjastoilla on asiantuntija tai syntyperäinen opettamassa, jotka voivat antaa asianmukaisen ymmärryksen kieliopista ja tavuista. Nykyään kirjastot järjestävät usein elokuvan suoratoistoa. Elokuvat järjestetään joskus koulutustarkoituksiin tai pohtiakseen tiettyä ongelmaa yhteisössä. Esityksen jälkeen seuraa luento erilaisista näkökulmista ja keskustelua. Se antaa ihmisille tietoisuutta ja he nauttivat myös siitä. Se voi olla kiva kokemus katsoa elokuva monen ihmisen kanssa mieluummin kuin katsoa se kotona ja tappaa aikaa.

google tai kirjasto

Ei ole mahdollista, ettet oppisi mitään kirjastosta. Voit tutkia eri asioita ja löytää valtavan määrän materiaalia hyllyiltä. Tietyn aiheen googlaaminen ei luultavasti antaisi sinulle niin paljon tietoa kuin kirjasto voi. Oletetaan, että sinulla on tehtävä, jossa tarvitset tietoa valokuvaustaidoista; löydät oikean määrän tietoa haluamastasi aiheesta ja se on myös helpompaa sinulle.  On hyväksi osallistua tukiryhmiin. Monet kirjastot juontavat tukiryhmiä, jotka auttavat ihmisiä tulemaan ulos kuorestaan ja kertomaan ongelmistaan. Muut ihmiset kannustavat ja antavat myös ehdotuksia, miten päihittää ongelma. Jokainen tässä maailmassa kohtaa jännitystä elämässään ja muiden tuella voi olla merkitystä. Riippuvuudesta toipumis -ryhmiä pidetään myös ihmisille, jotta he voisivat ymmärtää ja rentoutua vaikeuksistaan. Kirjastot ottavat vastuuta auttamalla yhteisöä ja auttaen ihmisiä parempaa elämää päin. Monet kirjallisuuden asiantuntijat, kriitikot ja hyvin koulutetut ihmiset ottavat osaa kirjastoissa. Voit järjestää keskusteluja heidän kanssaan ymmärtää nykyisistä asioista yhtä hyvin kuin erottaa valeuutiset oikeista. Valeuutiset ovat vallanneet paljon yhteisöissämme ja kirjallisuuden asiantuntijat voivat auttaa ihmisiä erottamaan oikean väärästä. On tärkeää olla ajan tasalla asioista, joita tapahtuu ja voimme parantaa yhteisöä myös tällä tavoin. Lautapelejä, kuten shakki, järjestetään usein kirjastoissa and ovat joskus niitti kirjaston tunnustamiseen. Monet eläkeläiset tulevat usein pelaamaan ja jopa nuoret ihmiset tulevat oppimaan ja näyttämään kykyjään. Peleillä on paljon hyötyä ihmisille ja se voi auttaa heitä myös viihtymään.

Johtopäätös:

toimintaa kirjastossa

Kirjastot voivat olla loistava tiedon lähde, kokemuksille ja huville, jossa kaikenikäiset kansalaiset voivat ottaa osaa ja sosialisoida monen eri taustaisen ja uskonnollisen ihmisen kanssa. Se voi auttaa luomaan yhtenäisen yhteiskunnan ja myös selvittämään erimielisyydet. On olemassa useita aktiviteetteja joihin ihminen voi osallistua heidän yhteisökirjastoissaan. Usein ihmiset eivät tunnista sen merkitystä ja suhtautuvat siihen epämiellyttävänä paikkana, mutta kirjastot ovat jännittävä tapa oppia jotakin uutta ja löytää uusia polkuja.

Mitä lapset oppivat teknologiaa käyttämällä?

Alati muuttuva teknologia tarjoaa paljon enemmän lapsille kuin vain pelit tai sosiaalinen media. Teknologia on erinomainen tilaisuus lapsille havaita uusia asioita ja tutkia uusia taitoja. On kuitenkin elintärkeää, että opettajat ja vanhemmat valvovat lastensa laitteen käyttöä, sillä se voi myös olla haitallista. Teknologia voi olla fantastinen opetusväline ja voi myös sytyttää lasten kiinnostuksen. Teknologian käyttö kouluissa on lisääntymässä, sillä se on tehokas ja helppo menetelmä opettaa oppilaita. Useat tutkimukset ovat tukeneet teknologian käyttöä oppimisessa sen merkittävän vaikutuksen opiskelijoiden tietämyksen parantamisen takia —luokassa käytettävät teknologiat auttavat luomaan oppimisympäristön, jota opettajat eivät voi luoda. Sopiva laitteiden käyttö voi johtaa aktiiviseen oppilaiden oppimiseen; se kuitenkin sisältää sopimattomia menetelmiä jolloin lapsi ei yritä oppia. Kaikki tietävät, miten henkilö voi tuhlata aikaansa internetissä surffailuun. Joten on olennaista pitää sen käyttöä silmällä ja käyttää sitä koulutuksellisiin tarkoituksiin enemmän kuin viihdepuoleen. On olemassa niin paljon enemmän teknologian käyttöön kuin voimme kuvitella. On myös monia päteviä tapoja auttaa lastasi oppimaan ja kasvamaan edistymisen kanssa, joita aika tarjoaa. Teknologia auttaa lapsia henkilökohtaiseen kasvuun, tietämykseen ja viihteeseen. On tärkeää pitää kaikki tämä tasapainossa. Emme voi kieltää lastamme käyttämästä teknologiaa ja jos teemme niin, olemmeko valmiita ottamaan pois heidän viihteen lähteensä? Myöntäkäämme, että 2000-luvun lapset ovat erilaisia edellisistä sukupolvista ja ei ole epäilystäkään siitä, että he siirtyvät eteenpäin uudemmilla kyvyillä johon edellinen sukupolvi ei kykenyt.

Teknologia auttaa:

sosialisointi

Sosialisoitumaan:

Paras asia, jota teknologia voi tarjota, on että se voi auttaa sulkemaan etäisyydet toisen kanssa. Teknologia on loistava tapa sosialisoitua. Lapset voivat olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja jakaa kuvia, videoita ja lauluja, joka voi auttaa heitä oppimaan asioita muista maista ja saavat tietää eri kulttuureista. Lapsesi voi löytää muita lapsia, joilla on samanlaisia harrastuksia tai ehkä erilaisia harrastuksia, jotka kannustavat lastasi tekemään samoin. Jos esimerkiksi joku lapsi pitää pesäpallosta, lapsesi voisi haluta kokeilla pesäpallon pelaamista ja kehittää samankaltaisia kiinnostuksen kohteita. 

 • Luovuus ja ilmaisun vapaus:

Lukuiset sivustot voivat auttaa lapsia inspiroitumaan. Lapsilla on eloisa mielikuvitus ja he voivat ilmaista luovuuttaan verkossa erilaisisten sovelluksien avulla. He voivat aloittaa uusia taideprojekteja tai kokeilla tiedekokeiluja, joita he näkevät verkossa tai he voivat piirtää erilaisissa sovelluksissa jotka tarjoavat taiteellisia vaihtoehtoja. Lapsellesi ei edes tarvitsisi ostaa väriliituja tai maalia. He voivat luoda mitä vain, jota he eivät voisi luoda paperille. Tabletit tai puhelimet ovat helppoja kantaa ja he voivat näyttää luovan puolensa missä vain, milloin vain ja ilman taidetarvikkeita.

3D-tulostimet ovat myös alkaneet saamaan suosiota nykyään ja lapset voivat näyttää luovuutensa valmistamalla erilaisia projekteja. Kuka tietää, mitä he voivat tuottaa.

 • Tutkimustyö ja tutkiminen:

Luokassa tai kotona, lapset voivat ottaa selville erilaisista eläimistä tai hyönteisistä. He voivat myös käyttää internetiä kotitehtävien kanssa. Katso video lapsesi kanssa erilaisista eläimistä tai kasvilajeista. Voit myös ottaa puhelimesi tai tablettisi ulos, joka on bonus. Lähde tutkimusmatkalle puistoon ja etsi erilaisia hyönteisiä. Hae hyönteisiä puhelimellasi ja etsi niitä puistossa lapsesi kanssa. Teknologiat auttavat lapsia oppimaan oppikirjan ulkopuolella. Eksoottisien lintujen ulkomuodon selittämisen sijaan, voit näyttää heille dokumentin tai erilaisten lintujen kuvia. Tämä auttaa lapsia muistamaan, mitä he ovat oppineet ja myös ymmärtämään paremmin. Teknologia vie sinut virtuaalitodellisuuteen ja voimme kokea, miltä tuntuu olla läsnä kohtauksissa. Lapset kuvittelevat mielessään kuvia, kun he lukevat sanoja sivuilla. Mitä tulee teknologiaan,on olemassa lukuisia tilaisuuksia.

investointeja tulevaisuuteen
 • Teknologian ymmärtäminen on hyödyllistä:

Sekä nykyään että tulevaisuudessa teknologialle tulee aina olemaan suuri kysyntä. Jos lapsesi kiinnostuu teknologiasta, hän todennäköisesti tavoittelee sitä myös urana. Tietotekniikka-töissä on paras palkka ja ne laajenevat jatkuvasti. Ammatit ovat loputtomia ja tietotekniikka-tutkinnot ovat enemmän kysyttyjä. Anna lapsesi kiinnostua teknologiasta antaen hänen purkaa joitakin laitteita, joita et käytä ja auta häntä ymmärtämään. On mahdollista, että he haluavat ottaa tämän kiinnostuksen seuraavalle tasolle.

Miksi kirjastot ovat olennaisia lapsille

Kirjastot ovat kuin toinen ulottuvuus tässä maailmassa, joka sisältää tietämyksen kaikki osat. Kirjastot varmistavat, että kulttuuri säästyy ja on turvattu tulevaisuuden käyttöön, ja että kaikki ihmiset hyötyvät siitä. Kirjaston roolin tunnistaminen lapsen aivojen ravitsemisessa on erittäin tärkeää. Tutkimus on todistanut, että kirjastot ovat auttaneet lapsen aivojen kehityksessä suunnattomasti, varsinkin viisi-vuotiaille lapsille. Lapset voivat ympäröidä itsensä maailman kirjallisuuden osiin ja kehittävät viehätyksen lukemiseen. He tottuvat ympäröimään itsensä kirjojen pariin ja kun he kasvavat, kirjat eivät enää ole vieraita heille. Kirjasto on koko elämän oppimisen paikka ja se on todistanut olevansa valtava elämän kokemus. Se myös sallii heitä sitoutumaan kirjoihin ja saada heidät tunnistamaan kirjat olennaisena osana heidän elämäänsä. Tämän päivän teknologian maailma ja mobiilinäyttöjen takia lapset jäävät vaille monen sortin kirjallisuudesta ja samalla kun teknologia on muuttunut, kirjoja ei voida ikinä korvata, ei edes lapsen sydämessä. On okei, jos lapsi kiinnostuu lukemaan kindlestä, tärkeä asia on se että lapsesi kiinnostuu lukemisesta, ja tämä voi kehittyä varhaisessa iässä.

Syy, miksi kirjastot ovat tärkeitä lapsille:

Syy, miksi kirjastot ovat tärkeitä lapsille
 • Matka kirjastoon lapsesi kanssa ensimmäistä kertaa voi olla kiinnostavaa molemmille. Käytäviä käytävien perään kirjoja on uusi kokemus ja ehkä kasvava uteliaisuus lapselle koskettaa ja katsella jokaista. Ota lapsesi lastenkirjojen osastolle ja katso miten he nauttivat monivärisistä sivuista, jotka ovat täynnä seikkailuja ja jopa heidän suosikkihahmojaan. Kasvava kiinnostus ymmärtää johtaa heidät lukemaan. Oppimisen innostuksen kehitys varhaisessa iässä pysyy koko iän. Lukeminen on lapsesi lukutaidon perusta ja voi auttaa heitä menestymään elämässä tulevaisuudessa.  
 • Niin monen kirjan keskuudessa seisominen voi auttaa lastasi valitsemaan niin monesta tyylilajista ja lapsesi ja jopa sinä kykenette ymmärtämään kirjatyyppejä, joista he pitävät. Lapsesi ovat avoinna monelle kirjalle joita et olisi ikinä voinut heille ostaa. Kirjastot eivät painosta lapsia valitsemaan tiettyä tekstiä; he voivat valita niin monta kuin he haluavat ilman hankaluutta ostaa niitä. Voit jopa kysyä kirjastonhoitajaa ehdottamaan erityyppisiä kirjoja lapsesi maun mukaan.
 • Useimmille ihmisille kirjasto vaatii paljon hyssyttelyä ja suuren alueen, johon lapsesi voi juosta. Monet kirjastot tarjoavat lastenohjelmia, jotka sisältävät nukketeatteria tai tarinankerronta-istuntoja. Nämä istunnot tapahtuvat usein hiljaisessa, mukavassa tilassa, jossa lapset voivat käydä makaamaan tyynyille ja ottaa osaa hauskoihin toimintoihin. Vanhemmat voivat jättää lapsensa sinne tietyksi ajaksi ja kiertää kirjastoa itsestään. He voivat olla vuorovaikutuksessa ja sosialisoida muiden samankaltaisten ja samanikäisten lasten kanssa. Ystävystyminen kirjastossa voi myös johtaa siihen, että lapsesi haluaa tulla takaisin.
 • Lapsesi kouluttaminen kirjaston säännöistä voi auttaa heitä oppimaan vastuuta. Esimerkiksi, heidän opettaminen kirjastokortista ja miten käsitellä kirjoja huolellisesti, kehittää automaattisesti vastuuntuntoa heidän sisällään. Kirjat täytyy palauttaa ja he pitävät huolta kirjasta heti kun he lainaavat kirjan tai palauttavat sen. Anna lapsen lainata kirja hänen omalla nimellään ja anna hänelle oma kirjastokortti. He tuntevat olonsa vastuulliseksi yhteisön jäseneksi ja eivät tunne oloansa ulkopuoliseksi.
auttaa vanhempia tuntemaan lapsiaan paremmin
 • Julkiset kirjastot kannustavat lapsia lukemaan ja kiinnostumaan mutta myös sallii vanhempien osallistua lastensa lukutaidon kehittymiseen. Vanhemmat keskittyvät lapsiinsa enemmän ja ymmärtävät lastensa kiinnostuksen kohteisiin ja kykyihin. Monet vanhemmat tuntevat, etteivät he tee tarpeeksi lastensa puolesta, joten heidän tuominen kirjastoon voi olla suuri apu molemmille.
 • Ylimääräisten kirjojen lukeminen valmistaa lapsesi koulupäiviin. Monet kirjastot järjestävät kesän lukutaito-ohjelmia auttaen heitä opinnoissaan. Se antaa lapsille paremman ymmärryksen tulevista kursseista ja he suoriutuvat paremmin luokassa. Kirjasto rikastuttaa lapsesi lukukykyä ja hän astuu luokkahuoneeseen myönteisellä mielellä. Hyvin valmistautunut mieli on luottavainen mieli ja kirjastoilla on olennainen rooli kirjallisuuden kyvyn kehittymisessä. Lapsi kykenee nostamaan kätensä enemmän luokassa ja kiinnostuu enemmän. Hän jopa osallistuu luokan keskusteluissa ja ilmoittautuu vapaaehtoiseksi lukemaan kirjaa ääneen.

Lapset oppivat kokeilemalla

Lapset ovat oikein hyviä oppimaan asioista joita he kokeilevat. He ovat kuin pieniä tiedemiehiä, jotka kokeilevat erilaisia asioita ja heidän aivonsa pyörivät aina uteliaisuuden ympärillä. On olemassa keinoja, kuinka ymmärrät lapsen uteliaisuutta ja annat heidän oppia kokeiluistaan. Ensin lapset arvaavat, miten tietyt asiat menevät. He ajattelevat sitä mielessään ja toimivat äkillisestä kiinnostuksesta. Uteliaisuus johtaa kokeiluun ja kokeilut johtavat oppimiseen.Kouluissa ja kotona, opettajat ja vanhemmat voivat kannustaa leikkisiä aktiviteetteja jotka johtavat oppimiseen. Jos lapsella on muutama lelu, jolla leikkiä, hän keksii kokeiluja spontaanisti ja oppii helposti niistä mieluummin kuin oppikirjasta. Psykologit ovat huomanneet kognitiivisen kehityksen idean lapsissa. Nuoresta iästä lähtien, lapset ovat tarkkaavaisia maailmasta heidän ympärillään. Heillä on kiinnostus tutkia ja alkaa oppia siitä lähtien, kun he syntyvät. Alussa ajateltiin, että vauvat ja lapset eivät osaa tunnistaa useita asioita ja että heidän kykynsä ymmärtää on matala. Myöhemmin kuitenkin huomattiin, että näin ei ollut. Lapset keräävät tietoa, he käsittelevät asiaa ja kehittävät ajattelukyvyn. Sieltä, uteliaisuudet tulvahtavat ja se johtaa lapsen kokeiluun asioilla heidän ympärillään. Leikkisiin aktiviteetteihin osallistuminen ja kokeilu kannustavat lapsen tutkimiseen ja löytämiseen. Se voi auttaa lasta saavuttamaan työkalun taidon heidän ympärillään ja he tuntevat olonsa mukaviksi ympäristössään. Se mahdollistaa heidän ajatteluprosessiaan ja keskittymistä, joka auttaa heitä myös luokkahuoneessa. Kokeilu kannustaa ratkaisemaan ongelmia, opettaa analyyttisia taitoja, arviointikykyä, luovuustasoja ja tietämyksen soveltamista.

motivaatio pelata

Nämä asiat auttavat lapsia heitä pääsemään ulos mukavuusalueeltaan ja osallistumaan myös luokkahuoneessa. Se lisää suotuisaa mielipidettä oppimista kohti ja kehittää mielikuvitusta, luovuutta ja innostusta tietämystä kohti. Leikkiminen pelaa ison osan kokeilujen luomiseen ja sitten lopulta oppimiseen. Opettajien ja vanhempien pitäisi kannustaa lapsia leikkimään yhtä paljon kuin he opiskelevat. Tämä auttaa lasta sosialisoitumaan ja saamaan taitoja, jotka auttavat heitä elämän käytännöissä. On hyvä asia motivoida lapsia ideoissaan ja yrittää olla lannistamatta heitä kiinnostuksen kohteissa.

Kannusta lastasi ja osallistu heidän elämäänsä:

Rohkaisemalla lasten uteliaisuuden tunnetta, vanhemmat voivat kokeilla erilaisia tiedekokeiluja, jotka auttavat heitä oppimaan nopeammin ja kiinnostumaan. Lapset haluavat seurata vanhempiaan ja tehdä mitä vain he näkevät heidän tekevän. Jos kiinnostut mistä vain tieteeseen liittyvästä, lapsesi on automaattisesti utelias ja kiinnostunut asioista, joita teet. Voit katsoa tieteellisiä ohjelmia ja antaa lapsesi liittyä seuraasi ja kiinnostua tieteeseen perustuvista asioista. Ei ole oikein pakottaa lastasi tiettyihin oppiaineisiin; lapset etsivät kiinnostuksen kohteita itsekseen. Jos painostat heitä, he saattavat menettää kiinnostuksensa. Jos lapsesi pitää jostakin, anna hänen nauttia siitä tietystä asiasta ja vie hänet kokeilemaan. Jos esimerkiksi lapsesi kiinnostuu eläimistä, vie hänet eläintarhaan ja selitä hänelle eri eläinlajeista. Vie lapsesi kirjastoon useammin. Siellä voit havaita, mistä hän kiinnostuu ja se myös antaa hänen oppia ja laannuttaa hänen uteliaisuutensa. Opasta häntä tiettyihin kirjoihin tai anna heidän löytää ne itsekseen. Jos esimerkiksi lapsesi kiinnostuu dinosauruksista, osta hänelle muutama kirja jotka auttavat häntä tunnistamaan erilaiset tyypit.  Osallistu lapsesi kokeiluihin. Vie hänet kierroksille museoihin tai kävelyihin puistossa. Hän oppii enemmän. Näytä erilaisia eläimien jalanjälkiä tai eri lintulajeja. Näytä hänelle hyönteislajeja tai tuo kotiin erilaisia lehtiä ja opi erottamaan ne. Kaikki nämä käytännölliset kokeilut auttavat häntä oppimaan nopeammin kuin hän voisi mistään oppikirjasta. Kysy heiltä kysymyksiä tutkimuksen ajan tai vastaa heidän kysymyksiinsä. Tämä kannustaa heitä kokeilemaan erilaisia asioita ja lopulta johtaa oppimiseen.

Volcano leivin soodasta

Jos et ole ulkona, voit kokeilla erilaisia kokeiluja keittiössä, kuten kasvin kasvattaminen tai monen kelluvien ja uppoavien esineiden tarkkailu vedessä. Voit jopa rakentaa tulivuoren ruokasoodasta, joka on vielä hauskempaa heille ja auttaa heitä luokkahuoneessa.Pidä kirjaa kaikista kokeiluistanne lapsesi kanssa ja näytä heille, kuinka kirjoittaa päiväkirjaa. Kirjaa ylös sää ja miten pilvet muuttuvat tai miten aurinko käyttäytyy. Kysy lapseltasi muutoksista taivaalla viime viikolta ja kirjoita, mitä he havaitsevat.Jos lapsesi kiinnostuu tieteestä, esittele heille mikroskoopin käyttö ja miltä tietyt bakteerit näyttävät ja mitä tauteja ne voivat levittää.

Maailman mullistaneet laitteet

Ihminen on keksinyt arjen helpottamiseksi vaikka mitä laitteita. Kautta aikojen tärkeimmät lienevät mm. auto, lamppu, moottorit ja polkupyörä, mutta tässä artikkelissa emme käsittele tällaisia historiallisia vaan nykyaikaisia keksintöjä. Nämä keksinnöt auttavat meitä tavanomaisissa askareissa. Kerromme, millaisia laitteita on keksitty nykyajan arjen helpottamiseksi.

Älypuhelin monen laitteen korvaajana

Ei varmasti tule yllätyksenä, että ensimmäiseksi mainitsemme älypuhelimen. Siihen nimittäin saa sisällytettyä kaiken tarvittavan, joita varten tarvitsimme ennen vähintään kymmenen eri laitetta. Älypuhelimella voi ottaa kuvia, maksaa laskuja, täyttää lomakkeita, lähettää työhakemuksia, pelata, sitä voidaan käyttää kompassina, karttana, taskulamppuna tai sillä voidaan laskea laskutoimituksia, palkkoja tai vaikka kauppaostosten yhteissumman ennen kaupassakäyntiä. Lisäksi on paljon muitakin toimintoja, joista kaikkia emme edes yritä luetella. Älypuhelin on lähes jokaisen kourassa päivittäin ja se on ehdottomasti yksi maailmaa mullistavista ihmisen keksinnöistä.Lähes kaikki siis kantavat mukanaan älypuhelinta. Mutta mitä, jos siitä loppuu akku kesken päivän eikä laturia ole saatavilla? Tähän on onneksi keksitty ratkaisu – nimittäin virtapankki. Se mahdollistaa puhelin lataamisen missä vain, joten hätätilanteita ei pääse sattumaan. Pakkaa mukaasi vaikka pitkälle bussimatkalle! Virtapankki on siis yksi mullistavista laitteista.Digitaalinen media tuo vaihtoehdon musiikin kuuntelulle, elokuvien katsomiselle ja kirjojen lukemiselle. Median voi ladata suoraan televisioon, tabletille, puhelimelle tai tietokoneelle. E-kirjat ovat käteviä esimerkiksi junamatkoilla eikä autossa tarvitse enää pitää mukanaan kymmeniä cd-levyjä. Netflix mobiililaitteessa mahdollistaa elokuvien ja sarjojen katsomisen missä ja milloin vain! Digitaalinen media mahdollistaa elokuvien löytämisen ilman, että tiettyä elokuvaa täytyy käydä kyselemässä eri vuokraamoista.

Kodin laitteet

Robotti-imuri

Robotti-imuri on 2000-luvun alussa markkinoille tullut kodinsiivousta helpottava laite. Sen voi asettaa lattialle, jolloin se puhdistaa lattiat roskista ja koirankarvoista. Robotti-imuria voidaan ohjata myös älypuhelimella. Se voidaan ohjelmoida käynnistymään aina tiettynä aikana, jolloin käyttäjän ei tarvitse huolehtia Se on yleistynyt viime vuosina ja yhä useampi hankkii sellaisen kotiinsa.Sähköauto on luonnollinen jatkumo auton keksimiselle. Sähköauton tarkoituksena on vähentää päästöjä ja näinollen myös säästää luontoa. Sähköauto ei tuota pakokaasua ja siksi se onkin monen valinta nykypäivänä. Sähköautot kehittyvät rajuun tahtiin ja ne pystyvätkin jo samaan kuin tavanomaisetkin autot.Langattomat kuulokkeet helpottavat sellaisten ihmisen elämää, jotka pitävät musiikin kuuntelusta tai käyttävät handsfreetä. Voit sanoa hyvästit solmuun meneville piuhoille, sillä langattomuus on nykypäivää. Kuulokkeita saa pieninä nappikuulokkeina tai isompina kuulokkeina, jotka soveltuvat täydellisesti musiikin kuunteluun. Kuulokkeet toimivat bluetooth-yhteydellä, joten ne sopivat yleisesti kaikkien puhelinten sekä bluetoothilla varustettujen soittimien kanssa.

Muut välineet

Ilmastointiteippi eli jeesusteippi eli jesari on monen ystävä. Se ei ole varsinainen laite, mutta mainitsemme sen listassamme, koska sillä voidaan korjata ja jopa rakentaa lähes mitä vain. Teippi on vedenkestävää ja joustavaa ja koska se on kuitupohjainen, toimii se eri tavalla kuin muut teipit.

drone valokuvaukseen

Lennokki eli drone on tämän päivän suosittu laite. Se on kauko-ohjaimella ohjattava lennokki, joka voi kohota jopa Sitä voidaan käyttää niin rentoon harrastustarkotukseen kuin valokuvaamiseenkin. Droneen voidaan kiinnittää kamera. Esimerkiksi Elisa myy erilaisia droneja, joiden maksimi lentokorkeus on jopa 50 metriä. DJI Spark -lennokkia voidaan ohjata älypuhelimen kosketusnäytöllä. Älykäs lennokki osaa palata lähtöpaikalleen ja se väistää mahdolliset esteet. Elisan muissa droneissa on 4K-videokuvaus ja nopeimman lennokin huippunopeus yltää 72 kilometriin tunnissa. Lennokilla voi napata vaikka laadukkaan ilmakuvan omasta tontista tai sillä voidaan videoida esimerkiksi tapahtumia.

Kuvittele, mitä voit tehdä 3D-tulostimilla

3D-tulostus tunnetaan myös lisäaineteollisuutena ja se on kolmiulotteisten projektien valmistusprosessi käyttäen lisäaineprosesseja. Tämä tulostaminen mahdollistaa tuotteiden valmistuksen ala-arvoisilla materiaaleilla mieluummin kuin perinteisillä valmistusprosesseilla tehtaissa. Voit tulostaa minkä vain esineen haluat, on se joko horisontaalinen tai vertikaalinen ja missä muodossa vain. Tulostetut asiat eivät ole tarkoitettu vain katseltavaksi, vaan ne myös toimivat ja suorittavat toimintoja. Voit luoda jäljennöksiä kalleista malleista ja jopa luoda oman mestariteoksesi. 3D-tulostin luo esineitä tuottamalla kerroksia kerroksien päälle. Kerrokset ovat 0.1mm paksuisia ja materiaalit muodostuvat kestävästä muodosta ja metallista Computer Aided Design -ohjelmiston (CAD) avulla. Suunnitellut esineet perustuvat sapluunaan ja voivat kopioida melkein minkä vain nestemäisestä, puuterimaisesta tai levystä tehdyistä materiaaleista.On olemassa monia mahdollisuuksia, joita voit luoda näiden kolmiulotteisien tulostimien avulla. Voit koristella kotisi värikkäillä ornamenteilla ja jopa käyttää luovuuttasi ja tuottaa jokapäiväistä hyödyllistä tavaraa, jota voit käyttää ympäri taloa. 3D-tulostimia käytetään 1980-luvulta saakka, mutta vasta nyt ne ovat saaneet enemmän laajalle ulottuvaa tunnistusta. Tulostimet silloin olivat kalliita ja ulottumattomissa monelle, mutta tänä päivänä nämä tulostimet eivät ole enää mahdotonta ulottaa ja niitä on tarjolla monessa eri hintaluokassa, alkaen 400 dollarista. Näillä tulostimilla on rajoittamattomia mahdollisuuksia. Jotkut tulostimet voivat tulostaa monessa eri värissä, kun jotkut voivat tulostaa vain kahdessa värissä. Voit luoda tulostettuja esineitä taloosi, kouluusi, toimistoosi tai jopa kirjastoon.

Asioita, joita voit kokeille itse:

Kuvittele luovasi kokonaisen hyödyllisien tuotteiden työpajan, tehty ainoastaan kolmiulotteisista tulostimien avulla. On olemassa monia ideoita ja malleja, joita voit kokeilla 3D-tulostimellasi. Jos et omista 3D-tulostinta, voit yksinkertaisesti mennä 3D-tulostinpalveluun tai verkkoon, joka auttaa sinua tekemään tehtäväsi.

koriste

Yksi monesta kolmiulotteisista ideoista on akustisen kitaran tulostus. Ne voidaan valmistaa muovista ja sitten saattaa loppuun metallisella ääniaukolla, tuottaen toimivan kitaran. Voit myös luoda ne sisustustarkoituksessa ja kopioida kuuluisien muusikkojen instrumentteja. Yritä luoda monia eri instrumentteja, kuten huiluja, jotka ovat helppoja instrumentteja saada toimimaan. Erilaiset laitteet, kuten kameran linssi tai keittiövälineet ovat myös loistavia ideoita ja auttavat jokapäiväistä elämääsi. Muita hyödyllisiä tuotteita, joita voit luoda 3D-tulostimilla, ovat vaatteet. Tarkka suunnittelu ja mittojen tarjoaminen voi luoda täydellisesti istuvan vaatteen kehotyypin mukaan. Ne voidaan kierrättää ja ne ovat ympäristöystävällinen tapa tuottaa vaatteita. Vaatteiden lisäksi myös kenkiä voidaan luoda. 3D-tulostetut korkokengät ja lenkkarit ovat mainio keino kasvattaa vaatekaappiasi. Se on luovaa ja hauskaa!

3D-tulostimien käyttö maailmalla:

On monia asioita, joita 3D-tulostimet tuottavat maailman ympäri. Varsinkin insinöörit ovat käyttäneet tätä teknologiaa vuosien ajan. Teollisuus on alkanut käyttää tätä ideaa ja valmistavat nopeita ja uusia tuotantoja – esimerkiksi autoja, koneen osia, varaosia ja prototyyppejä uusiin luomuksiin. Sähköautojen rungot ovat olleet todella hyödyllisiä ja markkinat jatkavat sen tuottamista. Myös tuliaseita luodaan tämän teknologian avulla. Ensimmäinen 3D-tulostettu tuliase suunniteltiin vuonna 2013.  Aseet valmistetaan metallista ja täten ovat erittäin kalliita tulostaa. Vaikka hyödyllisiä, tuliaseiden tulostamista kodeissa kyseenalaistetaan ankarasti.Syötävien tuotteiden tulostaminen on harvinaista, mutta kasvaa tiedeosastoilla. NASA onnistui luomaan pitsa-tulostimen, joka rakentaa syötävän pitsan kerros kerrokselta. Samankaltaisesti, jäätelötulosteita, kakkuja, hampurilaisia ja monia muita jälkiruokia tulostetaan ja ne maistuvat loistavilta ja ovat helpompia luoda ja esitellä. Jopa syötäviä objekteja luodaan kerros kerrokselta ja ruoan tulostaminen ei ole mikään tavallinen teknologia. 

talon tulostus

Kun puhutaan 3D-tulostamisesta, se sisältää kaiken ja mitä vain voimme kuvitella. Jopa rakennuksia. Rakennuksia ja taloja tulostetaan suuressa mittakaavassa. Nämä pienet talot luodaan vaikuttavan nopeasti, joka vie vähemmän kuin 24 tuntia ja myös lasiosat pystytetään nopeasti. Tämä teknologia on erityisesti hyödyllinen hätätilanteissa. Näitä äkillisiä rakennettuja taloja rakennettiin Moskovassa, Pekingissä ja jopa joissakin Saksan osissa.3D-tulostimilla on menestyvä menekki joka maailman osassa ja asiantuntijat väittävät, että pian nämä tulostimet ovat halvempia ja käytetään useimmissa kodeissa. Yritykset ovat ymmärtäneet niiden merkityksen ja käyttävät niitä liiketoiminnassaan. Laitetta voidaan käyttää käytännöllisiin tarkoituksiin sekä viihteeseen. Mahdollisuuksia rakennetaan ja rajoja laajennetaan. 3D-tulostimet muuttavat maailman tavat.

Kirjastot Suomessa

Suomi tunnetaan “lukijoiden maailmana” ja pohjimmiltaan kaikkein lukutaitoisimpana kansana maailmassa. Suomi käyttää kirjastoja tietämyksen saavuttamiseen, mutta myös vain vierailu- ja viihdetarkoituksiin. Suomalaisten kirjastossa käymisen määrä on korkein maailmassa ja sen käyttö lisääntyy päivä päivältä, sillä niitä käytetään myös vapaa-ajan tarkoituksiin. Erilaisten aktiviteettien valikoimaa tarjotaan näissä kirjastoissa. Suomen kirjastoja kutsutaan myös “kansalaisten olohuoneeksi” tai “monikulttuurisiksi olohuoneiksi” sen maahanmuuttojen määrän vuoksi Suomessa.  Ei ole olemassa vain yhtä kirjastotyyppi, vaan Suomen kirjastoja on eri tyyppejä, kuten julkiset kirjastot, kirjastoautot, kunnalliskirjastot, tutkimus- ja laitoskirjastot. Suomen kirjastolain mukaan yhteisöillä täytyy olla kirjasto käytettävissä ilmaiseksi ja joka palvelee standardin mukaan ja on helppo pääsy kaikille. Suomen väkiluvusta 84% on kaupunkilaisia ja vaikean sään takia ihmiset haluavat oleilla näissä paikoissa ja viettää aikaansa siellä. Kirjastot pidetään ajan tasalla ja ne sisältävät digitalisoinnin käytön. Digitaalinen ympäristö pidetään ajan tasalla ja kirjaston henkilökunta auttaa yhteiskuntaa käyttämään erilaista teknologiaa.

Kirjastoautot

Kirjastoautot Suomessa ovat osoittautuneet suosituksi ideaksi ja monia eri kirjastoauton muotoja esitellään yhteisöissä, kuten bussikirjastoauto ja venekirjasto. Vakio näille ajoneuvoille on korkea ja uusia strategioita esitellään kehittämään mobiililaitoksia Suomessa. Suomen kirjastoyhdistyksen kirjastoauto-valiokunta on ottanut huomioon kirjastoautojen merkityksen ja ovat myös huomioineet sekä WC:iden että jääkaappien tärkeyden. Melkein 140 näistä palveluista palvelevat yhteisöä kirjastoverkossa.  Kirjastot Suomessa edustavat maan kasvoja ja nähdään välttämättömyytenä. Nämä julkiset palvelut ovat ylpeitä siitä ja kaikkia kansalaisia kohdellaan tasa-arvoisesti.

Viisi parasta kirjastoa Suomessa:

Suomen viisi parasta kirjastoa ovat:

 • Turun kaupungin kirjasto:

Turun kaupungin kirjasto sijaitsee Turun kaupungissa Suomessa. Se rakennettiin vuonna 1903 ja se on kunnalliskirjasto, joka sisältää myös muita kirjaston haaroja. Uusi rakennus, joka rakennettiin vuonna 2007, yhdistettiin siihen. Rakennettu 1800-luvulla, Turun kirjaston merkitys entisöitiin useana kokoushuoneena ja kahvio rakennettiin helpottamaan ihmisiä. Sisusta muodostuu myös vanhasta sekä uudesta rakennuksesta liitettynä yhteen. Kirjaston keskiosa toimii avoimena pihana virkistys-tarkoituksessa – kuten kulttuuristen tapahtumien järjestämisessä, jne.

 • Suomen kansalliskirjasto:

Suomen kansalliskirjasto on kaikista olennaisin kirjasto ja se on Suomen kulttuuriperintö. Kirjasto on osa Helsingin yliopistoa ja se on johtava tutkimuskirjasto Suomessa. Siellä on kaikista laajoin  kirjakokoelma, jotka on julkaistu Venäjän imperiumissa. Kuka vaan Suomessa asuva voi rekisteröidä minkä vaan kirjan, joka kuuluu kansalliseen kokoelmaan. Vanhempi osa kirjastosta suunniteltiin vuonna 1844, kun uudempi puoli kehitettiin vuonna 1906. Kaikki Suomen painetut materiaalit löytyvät tästä kirjastosta ja se on vastuussa suojalle jokaista kulttuuriperintöä ja on talletuskirjasto.

 • Seinäjoen kirjasto

Tämä kirjasto on julkinen kirjasto ja voit lainata minkä vain kirjan, lehden, sähköisen kirjan, äänikirjan ja jopa musiikkia. Kirjastot tarjoavat ilmaisen tietokoneiden käytön ja se sisältää myös kahvion asiakkaille ja henkilökunnalle. Tähän kirjastoon on olemassa kaksi osaa: vanha osa, jota kutsutaan päähaaraksi ja uusi osa, jonka nimi on apila. Seinäjoen kirjasto tarjoaa kirjastoautoja ja sairaalakirjaston Törnävän sairaalassa. Se rakennettiin vuonna 1965 ja uudempi vuonna 2012. Ihmiset vierailevat tässä kirjastossa eri puolilta maailmaa.

Rovaniemen kaupungin kirjasto
 • Rovaniemen kaupungin kirjasto:

Rovaniemen kaupungin kirjasto perustettiin vuonna 1806 ja se muodostuu laajasta kirjojen kokoelmasta, sisältäen kaikki tyylilajit, mukaan lukien kaunokirjallisuuden ja tietokirjallisuuden ja jopa elokuvien, musiikin, sanomalehtien ja aikakauslehtien kategoriat. Kuka vain Suomen kansalainen voi lainata kirjoja täältä hankkimalla kirjastokortin. Kirjaston arkkitehtuuri on erinomainen ja se tarjoaa kaksi kerrosta; yhdessä on neuvontapiste, toisessa on lukualueet, jotka tarjoavat mukavan ja rauhallisen ympäristön.

 • Oodin keskuskirjasto:

Oodin keskuskirjasto on melkein 17 250 neliömetrin kokoinen rakennus ja se rakennettiin vuonna 0000. Tässä hyvin suunnitellussa kirjastossa on julkinen avoin tila, joka sisältää elokuvateatterin sekä äänitysstudioita. Erillinen tila tapahtumien järjestämiselle ja toiminnoille on myös suunniteltu. Se sijaitsee Helsingissä ja sisältää melkein 3,4 miljoonaa kirjaa, sisältäen e-kirjoja ja verkkopalveluja.